Archiwum dla Luty, 2011

Konkurs Diaporama

Posted: 14/02/2011 in imprezy

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie zaprasza uczniów gimnazjum, liceum i studentów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „DIAPORAMA 2011”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez uczestnika jednej pracy – pokazu, który powinien trwać od 3 do 5 minut.

 

CEL KONKURSU:

* Wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży, umożliwienie tworzenia własnych form aktywności, rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, rozwijanie talentu i twórczości młodzieży, poprzez wprowadzenie nowej formy polegającej na połączeniu przekazu medialnego oraz muzyki

* Poszerzenie wiedzy na temat fotografowania.

 

Diaporama to przygotowany, przemyślany pokaz zdjęć połączonych ze sobą formą lub tematem, tworzący jakąś całość urozmaiconą motywem muzycznym. Diaporama konkursowa jest efektem stworzonych przez ucznia zdjęć, które następnie należy połączyć w formę pokazu. Jest to forma wykorzystującą możliwości fotografii cyfrowej, obróbki zdjęć w celu przygotowania publikacji medialnej z zastosowaniem muzyki jako formy urozmaicającej przekaz wizualny.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do 20 kwietnia 2011r.